Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının her yerde bu kadar sık kullanılıyor gibi görünmesine rağmen, Avrupa’da, ABD, Kanada, Avustralya ve Japonya’da yaşayan insanların birçoğu düzenli olarak ziyaret edilen sosyal medya sitelerini kullanmadığını bildiriyor. Ancak ankete katılan 14 ülkedeki çoğunluğun en azından İnternet’i kullandığı söyleniyor.
Sosyal medya kullanımı, İsveç, Hollanda, Avustralya ve ABD’deki insanlar arasında oldukça yaygın. Facebook ve Twitter gibi sosyal ağ sitelerini kullananların oranı yaklaşık %70 olmasına rağmen, bu ülkelerde (%30 civarında) kullanıcı olmayan nüfusun, önemli bir azınlık olduğu görülüyor.

Yelpazenin diğer ucunda Fransa’da sadece %48’lik kesim, sosyal paylaşım sitelerini kullandıklarını söylüyor. Bu rakam Yunanistan’da (%46), Japonya’da (%43) ve Almanya’da (%37) daha da düşük seviyede. Almanya’da bu, İnternet kullanıcılarının yarısından fazlasının sosyal medya kullanmadığını söyledikleri anlamına geliyor.
14 ülkede rapor edilen sosyal medya kullanımındaki farklılıklar kısmen insanların İnternet kullanıp kullanmadığına bağlı oluyor çünkü düşük İnternet erişim oranı, potansiyel sosyal medya kullanıcılarını da sınırlıyor. Hollandalı (% 5), İsveçli (% 7) ve Avustralyalıların (% 7) onda birinden azı İnternet’e erişemiyor veya bir akıllı telefona sahip değilken, bu rakam Yunanistan’da %40, Macaristan’da %33 ve İtalya’da % 29’dur.
Bununla birlikte, İnternet erişimi sosyal medyanın kullanımını gerekli kılmıyor. Örneğin Almanya’da, yetişkinlerin %85’i çevrimiçi, ancak Facebook, Twitter veya Xing’i kullanan kişi sayısının bu grubun yarısından daha az olduğu belirlenmiştir. Japonya ve Fransa da dâhil olmak üzere, sosyal medya kullanımının genel İnternet penetrasyonuna oranla düşük olduğu diğer gelişmiş ekonomilerin bazılarında benzer bir tablo ile karşı karşıyayız.

Ankete katılan 14 ülkenin %57’lik bir çoğunluğu, Facebook, Twitter ve diğer ülkelere özgü siteler gibi sosyal medya sitelerini ziyaret ettiğini söylüyor. Fakat sosyal medya kullanımı her ülkede eşit derecede yaygın değildir. Genellikle, daha genç, daha eğitimli ve daha zengin olan kullanıcılar, İnternet kullanıcıları arasında bile sosyal medya kullanarak rapor verme eğilimindedir.

Anket yapılan her ülkede, sosyal medyada 18 ila 34 yaş arasındaki ve 50 ve üstü olanlardaki yaş farkı belirgindir. Örneğin, Polonyalı y kuşağının %88’i sosyal paylaşım sitelerini kullandığını bildirirken 50 yaş ve üstü Polonyalıların yalnızca %17’siyle bu siteleri kullanıyor; arada yüzde 71 puanlık bir fark vardır.

Kaynak

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here